01. veljače 1978. godine, zahvaljujući nekolicini entuzijasta održana je osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Medulin.

Tijekom ovih 39 godina naše Društvo postupno je razvijalo svoju djelatnost, te je pored brojnih poteškoća izraslo u uzorno dobrovoljno vatrogasno društvo Područne vatrogasne zajednice Pula i Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Zahvaljujući velikim naporima članstva i rukovodstva društva, kao i čelnika općinskih struktura Medulin. Društvo je postiglo izvanredne rezultate, te se ubraja u jedno od najbolje organiziranih i opremljenih vatrogasnih organizacija na području naše Istarske županije gdje je uvijek spremno pravovremeno pružiti pomoć kako građanima tako i turistima koji tijekom ljeta borave na našem području.

U bezbrojnim vatrogasnim i drugim intervencijama spašeni su brojni životi i imovina neprocjenjive vrijednosti. Društvo je također dalo veliki doprinos u unapređenju zaštite od požara i vatrogastva, te u gašenju i spašavanju na području cijele Istarske županije.

Društvo također razvija prijateljske odnose sa vatrogasnim društvima na području Republike Hrvatske i Europe zajednice. Društvo također razvija i sekciju ronioca i grupu za spašavanje na moru.

U Društvu sada djeluje 60-ak članova svih kategorija od čega 40 operativnih članova. Značajno je napomenuti da su to pretežno mladi ljudi. U Društvu se posebna pažnja posvećuje njihovom osposobljavanju, a vodi se i briga o stalnom učlanjivanju mladih članova, posebno kroz suradnju sa školama, čime se i osigurava budućnost Društva. Društvo je također dobro tehnički opremljeno i djeluje u novo i suvremeno izgrađenom vatrogasnom domu koji je svečano otvoren 17. svibnja 2017. godine.

Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Medulin dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara. Registrirana pri Uredu za opću upravu Istarske županije. Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara.

Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

Najviše tijelo upravljanja Društvom je Skupština koju čine svi članovi Društva. Ostala tijela Društva su Upravni odbor, koji se sastoji od 12 članova, Zapovjedništvo koje se sastoji od 9 članova, Savjet vatrogasne mladeži od 5 članova, Nadzorni odbor od 3 člana, te Sud časti koji se sastoji od 5 članova. Društvo je udruženo u područnu vatrogasnu zajednicu Pula, Vatrogasnu zajednicu Istarske županije i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.